DE PINTE: 50 JAAR PRIESTER VAN PATER FRANS DE MAESENEER

EEN OVERVOLLE KERK VIERT GOUDEN PRIESTERJUBILEUM VAN PATER FRANS MEE

Voor één keer bleef ons Zevergems parochiekerkje op zondag gesloten. Op zondag 16 september 2007 waren we allen uitgenodigd om in de ruime parochiekerk van De Pinte het Gouden Priesterjubileum van Pater Frans De Maeseneer mee te vieren.

Om 9.45u. (méér dan een uur voor het begin van de viering) meldde een eerste aanwezige zich al aan. Het werd dan ook al heel snel duidelijk dat er veel volk aanwezig zou zijn. Omstreeks 10.30u. zat de kerk al vrij vol en tegen 11.00u. was het zoeken om nog een vrij plaatsje te vinden.

De viering die Pater Frans met één vertegenwoordiger van de parochie De Pinte en één vertegenwoordiger van de parochie Zevergem in elkaar had gestoken, verliep in een uiterst opgewekte en gemoedelijke sfeer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jubilaris, Pater Frans, ging uiteraard de viering voor. Hij werd geruggesteund door de Provinciaal Overste van de Redemptoristen, door de deken van Nazareth Z.E.H. Mark Soens, door onze pastoor Karel Goossens en door de vroegere pastoor van De Pinte E.H. Gerard De Baets.

De teksten spraken recht tot het hart en soms werd hier en daar een traantje weggepinkt. Bij het onzevader verenigde hij rond het altaar alle mensen die hem bijzonder nauw aan het hart liggen: zijn concelebranten, zijn collega's redemptoristen, een lid van beide parochieploegen, de aanwezige diakens en de jongste kinderen van zijn familie.

 

 

Ons parochiaal zangkoor Suverlike en het koor "De Kleine Kantorij" van De Pinte luisterden de viering muzikaal op. Het deed deugd een volle kerk te horen samenzingen. Als een hechte gemeenschap werd er eucharistie gevierd.

Op het einde van de viering kwamen heel wat dankbetuigingen aan het adres van de jubilaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na de eucharistie trokken de aanwezigen naar de raadzaal van het gemeentehuis in De Pinte. Daar loofde burgemeester Martin Van Peteghem de jubilaris voor zijn inzet voor beide parochies. Ook onze parochiale contactpersoon en voorzitter van de Kerkfabriek Hubert Van De Kerckhove sprak lovende woorden over Pater Frans. Tenslotte nam de jubilaris zelf het woord.

 

 

Tijdens de receptie werd niet op een glaasje of hapje gekeken. Onder de aanwezigen ook heel wat Zevergemse gezichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als aandenken kreeg elk gezin bij het verlaten van de receptie een jubileumuitgave met als titel "Een lied bij valavond", een bundel van teksten die Pater Frans met zijn alomgekende vlotte pen neerschreef.

 

 

We zijn onze parochievicaris immers heel dankbaar dat hij -op een leeftijd waarop velen al lang van een welverdiende rust genieten- onze beide parochies nog steeds vol enthousiasme coacht. Bovendien kreeg hij onlangs een benoeming binnen zijn eigen kloosterorde. Gelukkig heeft Pater Frans sterke schouders…

We wensen hem van harte nog vele jaren toe en hopen dat zijn vurig enthousiasme blijft overslaan op tal van medewerkers om de toekomst van ons Kerk-zijn alhier te verzekeren.

 

Graag publiceren we hieronder als hommage aan Pater Frans een tekst die hijzelf schreef ter gelegenheid van zijn 25jaar priesterjubileum, nu evenveel jaren geleden. Het is een tekst naar en gedicht van Wies Moens. Marcel Weemaes schreef er een meerstemmige melodie op. Ons koor Suverlike was dan ook zeer vereerd dat Pater Frans hen vroeg dit meerstemmig werk uit te voeren tijdens de jubileumviering.

 

 

Het was een intens en teder moment dat na de uitvoering in een spontaan applaus uitbarstte:

 

LAAT MIJ MIJN ZIEL DRAGEN

 

Een gedicht dat blijft en niet verslijt,

een parool van kracht voor lange tijd,

door een broze mens beloofd, beleefd,

omdat God hem van zijn adem geeft.

 

Hij erkent mijn vallen en mijn staan,

mijn parabel: komen en vergaan,

mijn gesproken, mijn gezwegen woord,

mijn geboorte uit het eerste oord.

 

Danken, treuren om een diepe wens:

voor een kerk van mensen maak me mens,

wat geschonden is en niet geheeld,

maak het uw gelijkenis, uw beeld.

 

Pater Frans bij enkele confraters: Ad Multos Annos!!

 

 

 

DANKWOORD VAN PATER FRANS.

Heel van harte en heel oprecht wil ik via dit woord in Kerk en Leven en via de dekenale website mijn dank uitspreken. Zondag 16 september 2007 is een heerlijke dag geweest. Mijn dank gaat uit naar zeer vele mensen. Ik denk aan de mensen van het feestcomité en de liturgische werkgroep. Ik denk ook aan de dames die de kerk hebben versierd en ook aan andere dames die de hapjes hebben bereid voor de receptie. Het was allemaal zo mooi en zo lekker. De 50 witte rozen waren een heel mooi gebaar. Ik dank de twee koren: de kleine Kantorij en Suverlicke. Mijn dank gaat ook uit naar het gemeentebestuur dat ons zo stijlvol heeft ontvangen. Ik vergeet heel zeker niet de vele mensen die iets (of veel)hebben gestort op de rekening van het jubileumfonds, of die iets (of veel) hebben gegeven in de collecte. En dan zijn er nog de vele mensen die voor mij hebben gebeden: dat is het mooiste geschenk! Mijn medebroeders, mijn familie en mijn vele vrienden die aanwezig waren, hebben het in koor gezongen: waar onze vriend, onze pater en nonkel Frans mag leven, is het goed leven. Wat ik natuurlijk al vier jaar lang weet.

DANK!...DANK!...DANK!...