SCHOLEN

 

PAROCHIALE BASISSCHOOL SINT-JOZEF

De Vrije Gemengde Basisschool Sint-Jozef biedt eigentijds, katholiek onderwijs en opvoeding aan kinderen van tweeënhalf tot twaalf jaar.

Het schoolbestuur dat een 12tal leden telt beheert de school. Het opvolgen van de ministeriële regelgevingen, het toezicht op begrotingen en eindafrekeningen zijn belangrijke taken. Daarnaast geeft het schoolbestuur ook ruime aandacht aan het christelijk opvoedingsproject, dat in de schoolpraktijk wordt opgevolgd en toegepast.

De Sint-Jozefsschool staat ten dienste van de kinderen, zodat zij zich in de school gelukkig en geborgen voelen. Zij krijgen er een evenwichtige opvoeding op intellectueel, affectief en lichamelijk gebied. Er is bijzondere aandacht en zorg voor kinderen met leermoeilijkheden.

Een actieve oudervereniging behartigt de samenwerking tussen ouders en leerkrachten, in het belang van het kind.

Onze website kan je ook bezoeken via: http://www.vbs-latem-deurle.be/

 

Directeur van de school:       Peter Van Hulle

                                            Latemstraat 30  9830 Sint-Martens-Latem

                                            telefoon 09/282.63.97      

                                            e-mail: sancta.maria.vbs@scarlet.be

                                            privé adres: Sterrenbosstraat 36  9810 Nazareth

                                            telefoon: 09/330.88.14

Voorzitter van de school:      Etienne Bauwens

                                            C. Permekelaan 42  9830 Sint-Martens-Latem

                                            telefoon: 09/329.89.96

Voorzitter Oudervereniging:  Luc Derie

                                            Muldersdreef 44 9831 Deurle

                                            telefoon: 09/281.00.61

Beste ouder,
Je kiest misschien, of koos reeds, voor onze school. Wij willen je bedanken voor je vertrouwen. Wij zullen alles in het werk stellen om dit vertrouwen niet te beschamen. Wij hopen op een goede samenwerking, in alle openheid.
Je mag een christelijk geïnspireerde, eigentijds opvoeding en degelijk onderwijs verwachten: de directeur en de leerkrachten zullen zich daarvoor inzetten, zodat je kind een goed schooljaar doormaakt.
Bij vragen en problemen staan we klaar om een oplossing te zoeken.
Je bent de eerste en laatste verantwoordelijke voor de opvoeding, de vorming en het onderwijs van je kind. Je vertrouwt je kind voor dat onderwijs en voor de leerplicht aan onze school toe. Wij verwachten dan ook dat je de leefgewoonten en leefregels van deze school respecteert. We hopen dat je je kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de afspraken na te leven. Het zijn afspraken die gegroeid zijn uit een breed overleg tussen schoolbestuur, directeur, leerkrachten, leerlingen en ouders.
 
Beste kind,
Als je dit nog niet kan lezen, zal papa of mama dit wel doen voor jou. "Op onze school ben je welkom! Het allereerste wat wij willen is dat je graag komt en dat je hier gelukkig bent! Je zal veel andere kinderen ontmoeten. Het wordt wel een aanpassing aan een nieuwe leefwereld. Als je de vrijheid die we je geven niet verkeerd gebruikt en je houdt je zoveel als mogelijk aan de leefregels, dan wordt het hier vast héél leuk en zal je véél leren. Je mag steeds rekenen op de hulp van de juffrouwen en de meesters. Wij zijn er voor jou!"
Peter Van Hulle - directeur
 

1. ONZE VISIE OP ONDERWIJS EN OPVOEDING

WAT STELLEN WIJ ONS TOT DOEL ?
WAT WILLEN WIJ MET ONZE SCHOOL BEREIKEN ?
WAT IS ONZE VISIE OP ONDERWIJS ? VORMING EN OPVOEDING ?

Onze school is een leergemeenschap,
onze school is een leefgemeenschap,
onze school is een opvoedingsgemeenschap,
ondersteund door het christelijk geloof.
 

ONZE SCHOOL IS EEN LEERGEMEENSCHAP

Wij streven naar KWALITEITSONDERWIJS.

ONZE SCHOOL IS EEN LEEFGEMEENSCHAP

Wij willen een hechte SCHOOL- en KLASGEMEENSCHAP verwezenlijken.

ONZE SCHOOL IS EEN OPVOEDINGSGEMEENSCHAP
ondersteund door het christelijk geloof.

De christelijke zingeving en beleving doordringt het hele schoolgebeuren.

 

 

Voor meer informatie surf je naar www.vbs-latem-deurle.be en klik je op de vestigingsplaats van Deurle